تماس با آموزشگاه پرسیس

Persis@pouyania.ir

Info@pouyania.ir

کدپستی: 3761341738

مسیر دسترسی به آکادمی موسیقی پرسیس

دسترسی از غرب تهران( مترو صادقیه): تاکسی ها و اتوبوسهای مسیر خطی مترو صادقیه – پرند

دسترسی از جنوب تهران (مترو شاهد): تاکسی ها و اتوبوسهای مسیر خطی مترو شاهد – پرند

دسترسی از جنوب غرب تهران (مترو شاهد): دسترسی از طریق خط مترو شاهد_پرند

02156790450

02156790454

09198108850

فرم تماس با ما

ساختمان مرکزی