ثبت نام آنلاین

هنرجوی گرامی پس از فرستادن این درخواست به آموزشگاه نهایتاً پس از ۴۸ ساعت با شما تماس گرفته شده و زمان حضور شما در آموزشگاه هماهنگ خواهد شد. ثبت نام هنرجویان زیر 18 سال پس از حضور ولی هنرجو در آموزشگاه قطعی خواهد شد. پرکردن موارد ستاره دار الزامی می باشد