سازهای ایرانی , جهانی

سنتور

کمانچه

پیانو

ویولن

کنترباس

ابو آ

تار

بربط

کیبورد

ویولا

کلارینت

هورن

سه تار

قانون

گیتار

ویولنسل

فلوت

ترومپت

تنبک

نی

توبا

فاگوت

ترومبون

ساکسیفون