مقالات

سازها
admin

توبا

Facebook Youtube Icon-aparaticons8-aparat Instagram Telegram 02156790450 02156790454 توبا Facebook Youtube Icon-aparaticons8-aparat Instagram Telegram توبا از سازهای بادی برنجی است. این ساز نسبتاً جدید است و

Read More »
سازها
admin

هورن

Facebook Youtube Icon-aparaticons8-aparat Instagram Telegram 02156790450 02156790454 کُر یا هورن Facebook Youtube Icon-aparaticons8-aparat Instagram Telegram کُر یا هورن یا فرنچ هورن نام‌های سازی است از

Read More »

ترومبون

Facebook Youtube Icon-aparaticons8-aparat Instagram Telegram 02156790450 02156790454 ترومبون Facebook Youtube Icon-aparaticons8-aparat Instagram Telegram ترومبون یکی از سازهای بادی (بادی مسی) برنجی است. نام ترومبون از

Read More »

ترومپت

Facebook Youtube Icon-aparaticons8-aparat Instagram Telegram 02156790450 02156790454 ترومپت Facebook Youtube Icon-aparaticons8-aparat Instagram Telegram ترومپت از سازهای بادی برنجی است و که در محدوده سوپرانو زیرترین

Read More »

ساکسیفون

Facebook Youtube Icon-aparaticons8-aparat Instagram Telegram 02156790450 02156790454 ساکسیفون Facebook Youtube Icon-aparaticons8-aparat Instagram Telegram ساکسوفون یکی از سازهای بادی است که یک قمیش دارد. این ساز

Read More »